Bâkî ve Estetiği
Doğru yerde ve doğru zamanda yaşamak büyük şanstır. Ama daha önemlisi, bunun farkına varmak; yetenekle, bilgiyle, birikimle şansın uçuculuklarından kalıcı kazanımlara uzanabilmektir.\r\nBâkî gibi ölüm...

₺ 38,00
Dil İçgüdüsü
Bu klasikte, dünyanın dil ve zihin uzmanı Steven Pinker, dil hakkında daima merak ettiğiniz her şeyi berrak bir şekilde açıklıyor: dil nasıl işler, çocuklar dili nasıl öğrenir, dil nasıl değişir, beyi...

₺ 48,00
\"Er Kişi\" Niyetine! Osmanlı Yazınında Erkek-lik(ler) Kurgusu
Tarihin ötekisi çoğu zaman, aslında her zaman, kadınlar olmuştur. Tarihsel düzlemde gerçekten var olup olmadıkları veya görünmez kılınıp kılınmadıkları hakkındaki şüpheler ve tartışmalar bir yana, ede...

₺ 18,00
Anlayarak \"Hızlı Okuma\"yı Öğrenme
Neden Biofeedback Yöntemi?\r\n\r\nHızlı okumayı öğrenmede başarılı olabilmenin en önemli şartlarından biri okuyucunun, beyninin sağ yarımküresini kullanmayı öğrenmesidir. Sağ yarımküre hafızayı, duygu...

₺ 35,00
Eski Türk Yer Adları
Eski Türk yazıtları, bulunduğu ilk günlerden bu yana sürekli ilgi görmüş ve bu yazıtlarla ilgili binlerce çalışma yapılmıştır. Eski Türk yazıtlarında geçen yer adları da Türklerin olduğu kadar, komşu ...

₺ 25,00
Uygur Yazıtları
I. ve II. Türk kağanlıklarından sonra İç Asya bozkırlarında egemenliği eline geçiren Uygurlar da tıpkı Kök Türkler gibi kendinden sonra gelen nesillere hitaben yazıtlar bırakmıştır. Çin kaynaklarında ...

₺ 32,00
Terimbilimi
Türkiye’nin ilk terimbilimi kitabı olma özelliği ile Türkçe örneklerle zenginleştirilmiş bu kitap, yazılışı bakımından ister bilim kitabı, ister ders kitabı, ister başvuru kaynağı olarak, dilbilimcile...

₺ 23,00
Türkçede Fosil Kelimeler
Fosil kavramı; dilde bir zamanlar bağımsız bir birim olarak yer alsa da günümüzde çeşitli sebeplerle artık kullanılmayan, anlamı genellikle bilinmeyen, fakat ikileme, deyim, birleşikler gibi kalıplaşm...

₺ 29,00
Orhon Yazıtları
Doğu Avrupa’da ele geçmiş yazıtlar da hesaba katıldığında, bugün elimizde Türk runik harfleri ile yazılmış altı yüze yakın yazıt bulunmaktadır. Bunların büyük bir bölümü Tuva, Hakasya ve Moğolistan; g...

₺ 32,00
Dil ve Anlatım Bozuklukları
Dili doğru kullanmak sadece Türk dili ve edebiyatı öğretmenlerinin ve dilbilimcilerin görevi değil, bu dili kullanan herkesin görevidir. Çünkü hiçbir düşünce yanlış kullanılan bir dille doğru olarak a...

₺ 29,00
Osmanlı Türkçesi
Türkçe, Türklerin dünya üzerindeki coğrafî yayılışlarına bağlı olarak, değişik zaman dilimlerinde ve yerlerde kullanılan zengin bir dildir.\r\nOsmanlı coğrafyasında uzun yıllar kullanılan Osmanlı alfa...

₺ 65,00
Fazîlet ve Asâlet
Mehmed Emin Yurdakul’un Fazîlet ve Asâlet, Türk’ün Hukûku, Halk Hükûmeti ve Halkçılık, Kral George’a ve Dante’ye adlı mensûr eserlerini bir araya getiren bu çalışma ile günümüz okuruna millî edebiyat ...

₺ 17,00
Dile Genel Bir Bakış
Dil nedir?\r\nDilin işlevleri nelerdir?\r\nİletişim nedir?\r\nDilin kayda geçirilmesi, yani yazı nedir?\r\nDil hakkında çağlar boyunca ne gibi yorumlar yapıldı?\r\nBu yorumlar nasıl bir evrim geçirdi?...

₺ 32,00
Şukasaptati ve Hint Kültüründe Kadın
Çin’de küçük yaşta ayakları kırılıp sakat bırakılan, Afrika’da beyaz adamın saldırısından korunmak amacıyla çirkinleşmek için dudaklarını yırtan, çocuk yaşta evlendirilen, haremlere kapatılan ve güneş...

₺ 14,00
Kısa Öykü
Ünlü İngiliz yazar ve eleştirmen Herbert Ernest Bates’in,son yıllarda ülkemizde de büyük gelişme gösteren kısa öykü türünün yazınsal gelişimini anlattığı kitap, kısa öykü yazarlarının,eleştirmenlerini...

₺ 17,00
Zafernâme
Ziya Paşa’nın eserleri içinde istisnai bir yer tutan Zafernâme, Türk edebiyatında da bir eşi daha bulunmayan çarpıcı bir denemedir. Zafernâme’nin farklılığı; hem daha önce hiç örneği verilmemiş özel k...

₺ 23,00
Yunus Emre Şerhleri
Çağlar ötesinden günümüze dek yeni kalmayı ve bütün insanlığın gönlünde yer etmeyi başarmış bir sestir Yunus Emre. İnsanlara sevgi ile bakmış İslâm inancının gülümseyen yüzü olmuş ve gönülleri aydınla...

₺ 18,00
Yunus Emre Hayatı ve Sanatı
Yunus Emre, Anadolu’da yaşamış ilk yerli şairimizdir. O, Türk edebiyatında kendine has bir tarz ortaya koyarak kendisinden sonra gelen birçok tekke şairini etkilemiştir. Şiirlerini âşıkane bir eda ve ...

₺ 17,00
Türk Yazı Sistemleri
Türkçenin, Türkler tarafından yazıya aktarılmasında kullanılan alfabelerinin çeşitliliği göz kamaştırıcıdır. Araştırmacılar, tarih boyunca Türkler kadar sık alfabe değiştirmiş başka bir milletin olmad...

₺ 45,00
Türk Halklarının Ortak Edebî Eserleri
Prof. Dr. Nemat Kelimbetov bu çalışmasında en eski Türk toplumları olan Sakalar ve Hunlardan Altınorda dönemine kadar ortaya çıkmış edebî eserleri çeşitli boyutlarıyla ele almaktadır. Bu meyanda Alp E...

₺ 40,00
Yalmavuz / Celmoğuz
Türk efsane ve masallarında değişik biçimlerde karşılaştığımız çok sayıda dev tipi vardır. Dev, albastı, tepegöz, ejderha, yılan, cadı, kocakarı gibi çeşitli adlarla tesmiye olunan bu devlerin büyük b...

₺ 23,00
Türk Dilinde Yapı Bakımından Fiiller
Türk Dilinde Yapı Bakımından Fiiller Prof. Dr. Necmettin Hacıeminoğlu’nun ilmî birikiminin zirvesindeyken kaleme aldığı eserdir. Hacıeminoğlu Hoca bu eseriyle Türkçenin köklerini araştırmış, uzun yıll...

₺ 38,00
Türkçenin Tarihî Gelişmesi
Türkçe, dünya üzerinde farklı ülkelerde yaşayan bütün Türklerin kullandığı dilin adıdır. Türkçe adını sadece Türkiye Cumhuriyeti’nin yazı dili veya Türkiye’de yaşayanların kullandığı dil olarak anlaml...

₺ 28,00
Türkçenin Ses Bilgisi
İnsan hayatının hemen hemen her alanını ilgilendirmesine, diğer bütün bilim dallarıyla ilişkisi olmasına rağmen, ülkemizde deneyli fonetik araştırmalarına hemen hemen hiç yer verilmediği hepimizce bil...

₺ 25,00
Şiirin İzinde Sözün Gölgesinde
“Şiirin İzinde Sözün Gölgesinde”, Osmanlı şiirinin kıyıda köşede kalmış konularını ele alan, beyitlerin mana hazinelerine kapı aralayan bir çeşit sözlük; bir arayışın, bir merakın eseri. Kelimeler, ka...

₺ 22,00
Osmanlı Modernleşmesi Gazetecilik ve Edebiyat
Ali Budak, Osmanlı Modernleşmesi, Gazetecilik ve Edebiyat adlı bu kitabıyla Batılılaşma sürecimizi siyasal, sosyal ve kültürel boyutlarıyla incelerken, yakın tarihimize de yeni bakışlar atfediyor.\r\n...

₺ 32,00
Mit ve Tarih Arasında: Orta Avrupa Edebiyat Tarihinde Türk İmgesi
Orta Avrupa edebiyatlarındaki Osmanlı imgesinin en eski örneklerine folklorik kaynaklarda rastlanır; folklorun Barok şiirinin gelişimine yönelik etkisi ise, bu dönem şiirindeki Türk karşıtı imgelerin ...

₺ 23,00
Münif Paşa
Münif Paşa, XIX. yüzyılın ikinci yarısına damgasını vurmuş sayılı aydınlardan biridir. Batı’ya açılan iletişim kanallarının hemen hepsinde varlık göstermiş, yalnızca kendi döneminin değil sonrasının d...

₺ 46,00
Muhâverât-ı Hikemiyye
Münif Efendi imzasıyla hicrî 1276 (1859) yılında yayımlanan Muhâverât-ı Hikemiyye, Batı dillerinden Türkçeye çevrilen ilk edebî ve felsefî eser unvanını taşımaktadır. Aydınlanma Çağı'nın öncü Fransız ...

₺ 18,00
Eski Türk-Moğol Kişi Adları Sözlüğü
Bu sözlük tarihçi ve dilcilere kaynaklık yapacak, Türkolog bilim adamları ile araştırıcıların kişi adları konusundaki sorunlarını çözebilecek bir el kitabıdır.

₺ 75,00