Radikalizm Ve Siyasi Reform
“Yazar, köktencilik, radikalizm ve demokratikleşme gibi konuların zorlu arazisinde dolaşarak olağanüstü bir iş çıkarıyor. Genellikle sadece fanatizmin ve hararetli duyguların kol gezdiği yerlere ışı...

₺ 34,00
Batı'da Ve Türkiye’de Kuramsal Milliyetçilik
Milliyetçilik sorununu Fransız İhtilali ve Aydınlanma bağlamında tanımlamaya meyilli hakim görüşlerin yanısıra, Çifte Devrimler Çağı öncesinde farklı milliyetçilik tanım ve kalıplarına rastlandığı, he...

₺ 35,00
Atambayev’in Gölgesi Altında Kırgızistan
Orta Asya’nın en demokratik ülkesi olarak gösterilen Kırgızistan’da son dönemlerde çelişkili gelişmeler yaşandığı görülmektedir. Bu durum özellikle Cumhurbaşkanı Almazbek Atambayev döneminde ortaya çı...

₺ 14,00
Şeytan Üçgeninden Nasıl Kaçılır?
Kimlik, kültür ve etnik topluluk çerçevesinde yaşamaya hapsedilen insanlar, bu Şeytan Üçgeninin dışında yaşayabilirler mi? Kolektif temsil ve semboller gerçekliği gerçekten ve olduğu gibi yansıtabilm...

₺ 32,00
Faşizmin ve Sosyalizmin Sosyo-Politik Kökenleri
İnsanlık tarihinde bir dönüm noktası olarak kabul edebileceğimiz Endüstri Devrimi gibi güçlü bir sosyal devinimi getiren büyük olaylar, tarihte belki ilk defa insanlığı toplumlar hâlinde birleştirmişt...

₺ 20,00
“Arap Baharı’’ Karşısında İran Ve Türkiye
Ortadoğu sahnesinin şekillendirici güçleri ve yakın komşular olan İran ve Türkiye, “Arap Baharı”nın çalkantıları ile yakından ilgilidirler.

₺ 15,00
100 Soruda İran
İran üzerinde uluslararası iki uzmanın kaleme aldığı bu eserde çeşitli sorularla İran ve İranlıları tanımaya yönelik çok önemli bilgiler edinilmektedir.

₺ 32,00
Siyaset Sosyolojisi -Küreselleşen Dünyada-
“Bu kitap tüm siyaset sosyologları için güncellenmiş temel disipliner bir başvuru kaynağı ve siyaseti dışarıdan izleyen alaylı gözlemciler içinse heyecan uyandırıcı bir kılavuz niteliğindedir. Drake k...

₺ 29,00
Rus İktidarının Kalbinde -Putin İmparatorluğunu Sorgulama-
Vladimir Putin dünyanın en güçlü insanlarından biridir ve modern Rusya’nın en popüler yöneticilerinden biri olmayı başarmıştır. Ama daha 1999’da Rus istihbarat servisi FSB’nin silik bir memuru iken na...

₺ 30,00
Elvis Kudüs'te (Post-Siyonizm ve İsrail'in Amerikanlaşması)
ORTADOĞU SORUNU GİTGİDE ŞİDDETLENİRKEN İSRAİL'İN EN TANINMIŞ GAZETECESİ, ULUSAL BİRLİK VE KÜLTÜR KAVRAMLARINA KARŞI CANLI BİR POLEMİK ORTAYA KOYUYOR... Tarihe ilişkin pek çok eserinde Tom Segev, İsrai...

₺ 12,00
Üç Tarz-ı Siyaset ve Tartışmalar
Osmanlıcılık, İslâmcılık ve Türkçülük tartışmalarını Yusuf Akçura “Üç Tarz-ı Siyaset” başlığı altında formüle etmiş ve her bir yolu ayrıntılı irdelemiştir.\r\nAkçura’nın makalesi, 1904’te, Kahire’de ç...

₺ 20,00
Siyaset Psikolojisi
Günümüzde siyasetin algılar üzerinden yapılmakta olduğu gerçeğinden hareketle siyaset uğraşına dair en isabetli tanımın ‘algı yönetimi sanatı’ olması muhtemeldir. Nitekim çağımızda pek çok ulusal ve u...

₺ 34,00
Siyaset Bilimi
YENİ BAŞLAYANLAR İÇİN SİYASET BİLİMİ öncelikle siyaset bilimini tercih etmiş öğrenciler için güvenilir bir giriş kitabı. Ayrıca, siyasete ilgi duyan, siyasal olgu ve kavramlarla ilgili bilgilerini der...

₺ 35,00
Yeni Orta Asya Jeopolitiği
Sovyetler Birliği'nin çöküşünü takiben uzun zamandır uluslararası siyaset sahnesinde yer almayan ve Mackinder'in ifadesiyle \"tarihin coğrafî ekseni\" olan Orta Asya birdenbire uluslararası siyasette ...

₺ 58,00
Niçin?
Prof. Dr. İskender Öksüz, “Niçin?”i anlatıyor:\r\nTürk'üm Özür Dilerim'de odak, daha ziyade teorik açıdan millet idi: Sosyoloji ve siyaset bilimine göre millet; Türk milliyeti aleyhtarlarının fikir ta...

₺ 17,00
Mukaddime'den Muahhire'ye
Uzun süren insanlık serüveninin fark edilip anlaşılmasına derinden bir projeksiyon tutmak amacıyla tasarlanan bu kitabın macerası da en az sürecin kendisi kadar özgün bir seyir izledi. Ve nihayetinde ...

₺ 35,00
Karadağ'da Türk Sefirleri ve Şehbenderleri
1878 Berlin Antlaşması gereği Osmanlı Devleti, dört asrı aşkın bir süre hâkimiyet tesis ettiği Balkan topraklarına kısmen de olsa veda etmek zorunda kalmıştı. Keza Karadağ’ın bağımsızlığı resmen tanın...

₺ 23,00
İran'ın Son İki Yüzyıllık Tarihi
Cenevre Uluslararası Yüksek Etütler Enstitüsü'nde görev yapan bu eserin yazarları Mohammad Reza Djalili ve Thierry Kellner, İran, Orta Asya, Hazar, vb. bölgelerin uluslararası stratejik çalışmaları il...

₺ 18,00
Demokrasi
MERAK EDENLER İÇİN DEMOKRASİ’nin iki hedef kitlesi var. İlki sosyal bilimler alanında çalışan öğrenciler. Diğeri demokrasi konusundaki bilgilerini derinleştirmek isteyen okurlar. Yani demokrasiyi mera...

₺ 32,00
Sovyetler Birliği'nin ve Rusya Federasyonu'nun Orta Asya Üzerindeki Stratejik Planları
Sovyetler Birliği Çarlık Rusyası’nın, Rusya Federasyonu ise Sovyetler Birliği’nin mirasını reddeden kötü vârisler şeklinde gösterilmiştir. Aslında modern dünyada kullanılan usuller bellidir, uygulamad...

₺ 17,00
1956 Macar İhtilali
Tek başlarınaydılar Ama savaştılar 1956 yılında, bütün dünyada olduğu gibi Türkiye radyolarında da insanları heyecanla, endişeyle, hayretle haber yayınlarına kilitleyen ve onların takdirlerini, alkışl...

₺ 20,00
Doğular-Batılar
11 Eylül 2001, Doğular ile Batıları karşı karşıya getiren derinlerdeki bir çatışmanın varlığını trajik olduğu kadar sarsıcı bir biçimde yeniden gün ışığına çıkardı: Yirmi beş asırdır savaşan Doğular v...

₺ 40,00
Asimetrik Savaş
Çin'i iyi inceleyin. Üzerinde titizlikle çalışılmış bir iletişim kampanyasına girişmiş durumda. Pekin 2008 Olimpiyat Oyunları'na ev sahipliği yapıyor. 2010 Dünya Fuarı (World Expo) Şanghay'da düzenlen...

₺ 23,00