Benim Ülkem
Top model, BM elçisi ve cesur bir ruh. Waris Dirie olağanüstü bir kadın. Çölde yaşayan Somalili göçebe bir ailenin kızı. Dünyada en çok satan kitaplar arasına giren eseri Çöl Çiçeği'nde, beş yaşında s...

₺ 16,00
At Çocuk
Bir Babanın, Oğlunu İyileştirme Mücadelesi\r\n“Bu, herkesin duyması gereken bir hikâye.” - Temple Grandin\r\n\r\n“Oğlumuz, sevgili bebeğimiz elimizden kayıp gidiyordu ve bunu engellemek için hiçbir şe...

₺ 31,00
Altaylarda Kanlı Günler
Başındaki bulutların her dağılışı, bütün bu hatıralardan birer parça alıp götürüyordu. İhtiyar Altay, bağrında asırlardır barınan, bozkırlarında at oynatan, soğuk sularını kana kana içen, yaylalarında...

₺ 32,00
Filistin Seyahatnamesi (Seyahatname-i Arz-ı Filistin)
Mirliva Mehmed Refet Paşa’nın kaleme aldığı elinizdeki eser (1889), iki bölümden oluşmaktadır: Birinci bölümde Filistin Seyahatnamesi (Seyahatname-i Arz-ı Filistin) yer almakta, ikinci bölümde ise böl...

₺ 23,00
Doğu Asya’ya Seyahat (Asya-Yı Şarkî’ye Seyahat)
Ahmed İhsan, Avrupa’da geniş okuyucu kitlesi tarafından ilgiyle takip edilen seyahatname türü romanların icra ettiği hizmetleri ve fonksiyonları hesaba katarak aynı şekilde Türk okuyucularının da ilgi...

₺ 14,00
Kazakistan'da Kızıl Kıtlık
Kızıl Kıtlık adını verdiğimiz bu kitapta Türklüğün 20. yüzyılda yaşadığı büyük felaketlerden yalnızca biri hakkında Sovyetler Birliği yöneticilerine yazılmış mektuplar, o korkunç yılları yaşayan bazı ...

₺ 21,00
Tabsıra
Tabsıra, Akif Paşa’nın, Hariciye Nâzırlığı’ndan azledilmesine sebep olan Churchill Vakası’nın aslını esasını ortaya koymak üzere kaleme aldığı ünlü eseridir. Eser, II. Mahmud döneminin, hem iç siyaset...

₺ 12,00
Çöl Çiçeği
Waris Dirie, çölde göçebe bir yaşam süren ve kızların sünnet edilmesi gibi gelenekleri hala uygulamakta olan Somalili bir ailenin kızı olarak dünyaya geldi. On iki yaşına geldiğinde, yaşlı bir adamla ...

₺ 25,00
İbn Battuta Seyahatnamesi
XIV. yüzyıl İslâm âlemi ile birlikte Türk dünyasını canlı levhalar halin­de aksettiren önemli kaynaklardan biri de İbn Battuta’nın Tuhfetu’n-Nuzzâr fî Garâibi’l-emsâr ve Acâibi’l-esfâr adlı seyahatnam...

₺ 46,00
Yitik Masumiyet
Kamboçyalı bir kahramanın gerçek yaşam öyküsü \"Başkası olsa kaçıp giderdi. Ama Mam, başkaları onun çektiği acıları çekmesin diye savaşmaya devam ediyor.\" - Angelina Jolie\r\nKamboçya'da bakire bir k...

₺ 17,00
Vatan Uğrunda Yahut Yıldız Mahkemesi
Üst düzey görevlerde bulunan şahsiyetler, yazdığı hatıralarıyla tarihe ışık tutmuşturlar hep. İsmail Hakkı Paşa bunlardan biri, aslında o ayrıntıları iğne deliğinden geçiren iyi bir gözlemci. Üslubu o...

₺ 17,00
Bir Osmanlı Askerinin Hatıratı
Nefeslerimizi tuttuk beklemeye başladık. İçimizden “İnşallah askerler duymaz” diye dua ediyorduk. Ama öyle olmadı; çok geçmeden nöbetçi askerin sesini duyduk:\r\n“Kimdir o!..”\r\nOsman Ağa, 1670’lerin...

₺ 17,00
Orta Asya'ya Seyahat
1853 yılında doğup 1933’te ölen Fransız asıllı Gab­riel Bonvalot, arkadaşı Capus ile 1886-1887 yıllarında Türkistan’a bir gezi yapmıştır. Kendi deyimiyle, “ilmî misyo­nerler” olarak Orta Asya’ya gitmi...

₺ 25,00
Musavver Mısır Hatıratı
Elinizdeki eser, Osmanlıca aslından bugünkü yazıya aktardığımız Halid Ziyaeddin’in kaleme aldığı Musavver Mısır Hatıratı’dır. Yazarın 19 Ocak 1909’da on beş günlüğüne planladığı Mısır seyahati kırk gü...

₺ 23,00
Kavga Günleri: 1968-1980
“Demem o ki Kavga Günleri’nin hemen her sayfasında, sanat olaylarına da temas eden siyasetçi gözü yerine, siyasî meseleler üzerinde fikrini söyleyen sanatkâr bir kalem sahibi, bir edip var. Tıpkı Hali...

₺ 29,00
Jantsen'in Hediyesi
\"Ben henüz genç bir kızken birisi çıkıp da günün birinde Batı Afrika'daki köle çocukları kurtaracağımı, Vietnam'daki iki yüzden fazla sokak çocuğunu himayeme alacağımı... veya Kamboçya'nın Phnom Penh...

₺ 24,00
Hüzünlü Kahramanlar Ülkesinde İki Devir
“Anı yazarken dikkatli olmak gerektiğini biliyorum. Yazdıklarınızı ucundan köşesinden yaşamış olanlar olabilir ve hatalarınızı hemen fark edip sizi üzebilirler. Bu kitapta kaleme aldıklarım babamın an...

₺ 15,00
Akzambaklar Ülkesi, Finlandiya
\"Bize bataklıklar, kayalar düştü, oraları bir kültür ülkesine çevirdik.\"\r\nTüm zorluklara, imkânsızlıklara, elverişsiz doğa koşullarına rağmen bir halkın tek yürek olup verdiği topyekûn kalkınma mü...

₺ 14,00
Kuşatılmış Kent Yanya
\"...Anadolulular soğuğa, mahrumiyete, en kötü acılara kahramanca bir tevekkülle tahammül ediyorlar. Biri, bir kolunu ve iki bacağını yitirmişti. Bedeni zavallı bir kütük, içler acısı bir paçavradan f...

₺ 17,00
Hayvan, Sebze, Mucize
Bu kitap bir yılı çalıştığımız yerde üretilen yiyecekleri tüketerek, komşularımızla iyi geçinerek, çevremizdeki suyu içip havayı soluyarak geçirmenin ailemizi nasıl değiştirdiğini anlatıyor. Yazar Bar...

₺ 32,00