Azazil'in Kapısında
Recep Seyhan; bu kitapta imgesel, felsefî, anlatıcı ağırlıklı anlatımıyla insanın ezeli arayışını, kendisiyle savaşını, hakiki olanla kurmaca olanın; var olanla hep bir yerlere giden arasındaki elle t...

₺ 17,00
Çiçekler Kesmişti Selamı
\"Hayatın her bir karesi bir hikâyedir” düşüncesini benimseyen Recep Seyhan’ın bu kitaptaki hikâyeleri yıllar önce Mavera’da yayımlanmıştı. Seyhan, incelikli gözlemleri, psikolojik tahlilleri, tabii z...

₺ 15,00
Bir Gece Yıldızlarla
Duygular yoğunlaşıp, demetlenip bu kitap oldu.\r\nSiz Emine Işınsu’yu romanlarından tanırsınız. Romanlarının gözlem, teşhis ve duygu yükünü hatırlarsınız. İşte o duygular en yoğun haliyle hikâye diye,...

₺ 16,00
Şark Hikâyeleri
İnsanlar arasındaki birliği sağlayan temel unsur kültürdür. Kültürü tahrip olmuş hiçbir insan topluluğu varlığını sürdüremez, kısa zamanda silinir gider. Kültürün nesiller arasında aktarılmasının en m...

₺ 13,00
Mesnevî'de Geçen Bütün Hikâyeler ve Hikmetleri
Tamamı altı cilt olan Mesnevî, yirmi altı bin beyit, yani elli iki bin satırdan oluşur. Mesnevî'de Hz. Mevlâna; Anlatmak istediklerini yer yer hikâyeler şeklinde ifade etmiştir Ancak bu hikâyeler çoğu...

₺ 21,00
Hikâyeler 2
“Anlatımında yer yer alaycı bir bakış açısı sezilen öykülerinde en çok Zonguldak ve çevresiyle kömür havzasındaki olayları, kent ve kent insanının kendisiyle ve çevresiyle olan ilişkilerini işliyordu....

₺ 21,00
Hikâyeler 1
“Küçük hikâye türünün Türkçede çok azaldığı bugünlerde Seyda’nın hikâyeleri okuyucular için ilgi çekici bir olay sanırım. Bu hikâyeler onun sanatının anlaşılmasına yardımcı olduğuna göre daha da önem ...

₺ 22,00
Aq Balapan
Göktürklerin altın beşiği Altay’da, ünlü İrtiş nehrinin kıyılarında doğup büyüyen Kazak yazar ve şair Jädi Şäkenulı bu eserinde şiir diliyle çocuklara sesleniyor. Yoksulluk ve sıkıntı ile geçen çocukl...

₺ 12,00