Göç ve Kültür
Türk kültürünün tarihsel ve sosyolojik tecrübesi bu kitabın temel problemi olarak alınmıştır. Çünkü tarihsel ve sosyolojik boyut göç ve kültürün iki temel ayağını teşkil eder. \r\n\r\nBu bağlamda göçü...

₺ 32,00
Kimlik Siyaseti
Kimlik, özellikle küreselleşmenin etkinliğini genişlettiği 2000’li yılların başından itibaren siyasetin merkezinde yer alan bir kategori hâline gelmiştir. Bireye toplumsallaşma süreçleri içerisinde ka...

₺ 22,00
Mağara Duvarından Yansımalar
Bu eser, başından beri ele aldığımız bölünme, ayrışma ve manipülasyonlara neden olan ve bundan sonra da etkinliğini sürdürmesi mümkün görünen, önce zihnimizde oluşup daha sonra hayat pratiğine dönüştü...

₺ 30,00
Şeytan Üçgeninden Nasıl Kaçılır?
Kimlik, kültür ve etnik topluluk çerçevesinde yaşamaya hapsedilen insanlar, bu Şeytan Üçgeninin dışında yaşayabilirler mi? Kolektif temsil ve semboller gerçekliği gerçekten ve olduğu gibi yansıtabilm...

₺ 32,00
Üç Tarz-ı Siyaset ve Tartışmalar
Osmanlıcılık, İslâmcılık ve Türkçülük tartışmalarını Yusuf Akçura “Üç Tarz-ı Siyaset” başlığı altında formüle etmiş ve her bir yolu ayrıntılı irdelemiştir.\r\nAkçura’nın makalesi, 1904’te, Kahire’de ç...

₺ 20,00
Sosyal Hareketlerin Sosyolojisi
Hızlı değişen çoğulcu toplumlar günümüzde çok köklü problemlerle karşı karşıya bulunmaktadırlar. Bunların en önemlilerinden biri de sosyal hareket­lerdir. Sosyal hareketler, toplumda yeni bir hayat ta...

₺ 42,00
Türk Dünyasının Bayramı Yeni Gün (Nevruz)
Elinizdeki eser, Yeni Gün/Nevruz üzerine uzun bir süredir yürütülen çalışmanın bilim dünyasına ve topluma sunma arzusunun ürünüdür. Tarihî ve sosyolojik bir bakışla Türk dünyasının Yeni Gün Bayramı ge...

₺ 23,00