Türk Postmodern Anlatılarında Modernizm Eleştirisi
Modernleşmek zararlı mıdır? Postmodernizmin doğuşu neden modernizm eleştirisiyle başladı? Yoksa postmodernizm modernizmin bir devamı mıydı?

₺ 45,00
Türklerin Siyasi Tarihi
Bozkır ellerinin birden fazla birlik kurduklarına nadiren şahit olurken, Türklerin Asya Hunlarından, Selçuklulara gelinceye kadar yirmiye yakın devlet kurdukları ve değişik adlar altında varlıklarını ...

₺ 35,00
Bâkî ve Estetiği
Doğru yerde ve doğru zamanda yaşamak büyük şanstır. Ama daha önemlisi, bunun farkına varmak; yetenekle, bilgiyle, birikimle şansın uçuculuklarından kalıcı kazanımlara uzanabilmektir.\r\nBâkî gibi ölüm...

₺ 38,00
Kimlik Siyaseti
Kimlik, özellikle küreselleşmenin etkinliğini genişlettiği 2000’li yılların başından itibaren siyasetin merkezinde yer alan bir kategori hâline gelmiştir. Bireye toplumsallaşma süreçleri içerisinde ka...

₺ 22,00
Mağara Duvarından Yansımalar
Bu eser, başından beri ele aldığımız bölünme, ayrışma ve manipülasyonlara neden olan ve bundan sonra da etkinliğini sürdürmesi mümkün görünen, önce zihnimizde oluşup daha sonra hayat pratiğine dönüştü...

₺ 30,00
Osmanlı Mezar Taşlarının Sırları
Osmanlı Devleti’nde dinin ve kültürel unsurların etkisiyle çeşitli sosyal yaşayış tarzları vardı. Bunlar; kadın-erkek giyim çeşitliliği, erkeklerin sosyal, siyasi ve mesleki statü farklılığı, dinin ge...

₺ 40,00
Reklamcılık Kitabı
Bu kitabın adını Reklamcılık Kitabı olarak tespit ettim. Günümüzdeki etkisi ve gücü göz önüne alındığında reklam, hem ülkemizin hem de dünyanın merkezine oturmuş bir realitedir. Reklamsız yaşanamadığı...

₺ 23,00
Türkiye'de İnsansız Uçak Aldatmacası
Bu kitabı neden yazdım? İTÜ Uçak Bölümüne girdiğim 1955’den bugüne 57 sene uçak ile.. son 32 senem münhasıran uçak dizaynı ile geçmişdir. Yepyeni iki dizayn metodunu getirdim İTÜ’ye; onları hakkıyle o...

₺ 23,00