İçli Dışlı Bir Savaş: Gelibolu / Çanakkale 1915
Dr Rowland’ın şiirleri derinden hissedilerek yazılmışlardır. Epik bakış açısı ve güçlü duyarlılığıyla, birbiriyle savaşan Anzak ve Türk askerlerinin savaş günlerindeki yakınlaşmalarını da içeren kalıc...

₺ 18,00
Roman Kimlik Kültür
Edebî türler içinde, şiir, çok zaman “ben”den yola çıkar ve “ben”in etrafında dünyalar kurar. Hikâye ve romanların öznesiyse, daha çok “o” veya “onlar”dır. Hikâyeciler ve romancılar, şairlerin aksine,...

₺ 25,00
Kırgız Masalları ve Efsaneleri
Masallar ve efsaneler, olayların mazinin derinliklerinden süzülerek günümüze ulaşmış şeklidir. Gerçekler, titizlikle işlenmiştir masallarda. Her masal, düşünce âlemini harekete geçirir, insanın ufkunu...

₺ 35,00
Gülşen-i Aşk
İzzet Molla, Gülşen-i Aşk’ı henüz yirmi yedi yaşındayken kaleme almıştır. Küçük hacimli bir mesnevi olan eser, tasavvufî ve allegorik bir aşk hikâyesidir. Orijinaldir. Aynı zamanda, yazarın da kahrama...

₺ 15,00
Gagavuz Edebiyatı
Gagavuz kimliği, Oğuzluk ruhu ve Ortodoks Hıristiyanlık inancının karışıp kaynaşması.\r\nKaradeniz’in kuzeyinden Balkanlar’a akan Hunların, Bulgarların, Kumanların, Peçeneklerin ve Uzların tarihî hatı...

₺ 65,00
Attila'nın Ölümü
Her şeyden önce bu değerli eserin çevirisinde merhum Reha Oğuz Türkkan'ın büyük katkısından bahsetmek gerekir. Bir dost sohbetinde karşılaştığım Reha Oğuz Türkkan bana birkaç kitaptan ve Türk tarihini...

₺ 25,00
Büyük Umutlar
Romanına adını veren 'Büyük Umutlar', romanın kısaca Pip adını taşıyan baş kahramanın umutlarıdır. Küçük bir çocukken, anne ve babasının mezarı başında kaçak bir mahkumla karşılaşır. Ablasının mutfağı...

₺ 6,00
Bir Aşk, Bir Kurşun ve Ötesi
Enver Paşa, kimi tarihçilere göre bir maceracıdır, kimilerine göre bir çılgın: lakin o, mert karakteri ve sarsılmaz imanı ile Türk milletinin gönlünde hâlâ dipdiri yaşayan bir efsanedir.\r\n\r\nYiğit ...

₺ 25,00
Beyaz Diş
Mağarasının güvenli duvarları ardındaki uçsuz bucaksız dünya ile daha minik bir yavruyken tanışır Beyaz Diş, açlıkla ilk imtihanında öğrenir et yasasını... Derken insanla tanışır, onu efendisi -tanrıs...

₺ 20,00
Bağrıyanık Ömer
Romanın başlangıç kısmı, yaşlı rehber eşliğinde Anadolu’nun ücra bir kasabasına giden şehirli yolcunun ağzından anlatılır ve Ömer’in halk nazarında destanlaşan hayatı hissettirilir. Bağrıyanık Ömer ro...

₺ 10,00
Beng ü Bâde
Fuzûlî, bilge bir şair olduğu kadar eleştirel bir kişiliğin de sahibidir.\r\nBeng ü Bâde de gizli-açık göndermeleri ve zengin çağrışımlarıyla çok cepheli, çok katmanlı eleştirel bir metindir. Özellikl...

₺ 17,00
Hâtem Tâyî Hikâyeleri
Sadece ünlü cömertlerden değil; Tay kabilesinin reisi, Basra padişahı; üst kurmaca yönteminin ilk ustası, iyi bir hikâye anlatıcısı, seyyah, adil, halkiyat bilgini, şair...\r\nÜç coğrafyada yüzyıllard...

₺ 17,00
Metal Çubukların Dansı
Destansı ve çoklu anlatımı ile hikâyede kendisine farklı bir yer edinen Recep Seyhan, bu kitaptaki öykülerde bireyin evrensel tarihinden kesitler sunuyor; okuyucu, öykülerin anlatıcıları ile insan ruh...

₺ 14,00
Bana Hikaye Anlat(ma) / Ontolojik-Psikanalitik Tahlilller
Öykü ile hikâye aynı şey midir? Psikanaliz, yapıçözümleme (dekonstrüksiyon), imge-metafor nedir? Kurmacanın kaynağı nedir? Kurmaca metin yazarları hakikati neden gizleme gereği duyarlar? Kurmaca metin...

₺ 21,00
Ibıray Altınsarin
Çağdaş Kazak edebiyatının öncülerinden Ibıray Altınsarin (1841-1889) Kazak halkının geleneksel kültürünü koruyarak çağdaşlaşması yolunda büyük emekler harcamış önemli bir aydındır. Kazak nesrinin Batı...

₺ 18,00
Cuma Değirmeni
Bu romanda;\r\nSükûnet,\r\nSadakat,\r\nFelaket,\r\nMasumiyet,\r\nMecburiyet,\r\nAidiyet,\r\nHasret ve\r\nVuslat’ı\r\nokuyacaksınız....

₺ 20,00
Kelîle Ve Dimne
Kelîle ve Dimne (özgün adıyla Pançatantra) öncelikle bir hikmet, edep ve ahlak kitabıdır.

₺ 14,00
Çağdaş İngiliz Yazınında Küreselleşme, Göç ve Kültür
Çağdaş Britanya edebiyatında görülen göç kavramını ilk bakışta sömürgecilik sonrası göç ve küresel ekonomik göç olarak iki farklı biçimde sınıflandırmak mümkündür. Ancak, her iki göç kavramının ortak ...

₺ 17,00
Mevlid - Vesîletü'n-Necât (Kurtuluş Vesilesi)
Elinizdeki kitap on dördüncü yüzyılın ikinci yarısı ile on beşinci yüzyılın ilk çeyreğinde yaşayan Süleyman Çelebi’nin halk arasında kısaca “Mevlid” olarak bilinen Vesîletü'n-Necât adlı manzum eserini...

₺ 15,00
Metinlerarasılık ve Kurmacada Gerçeklik Üzerine
Postmodern bir metni, biz buzdağı gibi düşünürsek; ilk okuma, okuyucuya, buzdağının sadece suyun üzerinde bulunan kısmını görünür kılar.

₺ 18,00
Rübab-ı Şikeste'den Seçmeler
Rübab-ı Şikeste, ağırlıklı olarak Tevfik Fikret’in Servet-i Fünun dergisinde yayımlanan şiirlerinin toplandığı kitaptır. Tabiat şiirleri dikkat çekici özellikler gösteren ve karamsar bir mizaca sahip olan şair üzüntü konusunu oldukça fazla ele almışt

₺ 16,00
Türk Sazı
“Türk Şairi”, “Millî Şair” diye anılan Mehmet Emin, millî kültürün dinî ve manevi değerlerden ayrı düşünülemeyeceği gerçeğini kabul eder. Yaşadığı toplumun felaket ve yoksulluğuna duyarsız kalmamış, y...

₺ 16,00
Freud Bana Masal Anlatsa
Çoğu zaman çocuğu oyalamak için ya da uyku öncesi seremoninin bir parçası olarak anlatılan peri masalları sadece bir eğlence aracı mıdır, yoksa çocuk için daha derin bir anlam ifade ediyor olabilir mi...

₺ 18,00
Ferahfeza
Sılanın gurbet, gurbetin hasret olduğu mekânlarda aniden açan menekşenin bir özge saba makamıyla umut fısıldayışıdır ferahfezâ;\r\n\r\nHayatımızda kaybettiğimiz şeylere duyduğumuz hüzün ve geleceğe ka...

₺ 14,00
Hükümdarlara Öğütler
Sa‘dî-yi Şirazî: Şirazlı Sa’dî, Fars edebiyatı tarihinin en büyük şairlerinden biri ve bir ahlak öğretmenidir.\r\n\r\nFars edebiyatının parlak yıldızlarından biri olan Sa’dî kaleme almış olduğu özelli...

₺ 14,00
Timur Tüzükatı - Bozkırın Töresi
Bu eserde Türk bozkır devlet geleneğinin son büyük temsilcisi olan Timurlu Devleti hakkında geniş bilgiler veren “Timur Tüzükatı” ele alınmıştır. Emîr Timur, tıpkı diğer Türk devlet ve hanedan kurucul...

₺ 28,00
Aşk Nevbahar Olur
Biraz ümit yükledim yüreğime, sevinçlerim ondandır...\r\n\r\nAşk; çok sevince kalbin, az iken çoğalmasıdır insanın...\r\nAşk; her gelişin geçtir bana, her beklemem güçtür bana diye yazmaktır duvarlara...

₺ 17,00