Ibıray Altınsarin
Çağdaş Kazak edebiyatının öncülerinden Ibıray Altınsarin (1841-1889) Kazak halkının geleneksel kültürünü koruyarak çağdaşlaşması yolunda büyük emekler harcamış önemli bir aydındır. Kazak nesrinin Batı...

₺ 18,00
Kazakistan'da Kızıl Kıtlık
Kızıl Kıtlık adını verdiğimiz bu kitapta Türklüğün 20. yüzyılda yaşadığı büyük felaketlerden yalnızca biri hakkında Sovyetler Birliği yöneticilerine yazılmış mektuplar, o korkunç yılları yaşayan bazı ...

₺ 21,00
Tabsıra
Tabsıra, Akif Paşa’nın, Hariciye Nâzırlığı’ndan azledilmesine sebep olan Churchill Vakası’nın aslını esasını ortaya koymak üzere kaleme aldığı ünlü eseridir. Eser, II. Mahmud döneminin, hem iç siyaset...

₺ 12,00
Türkler Arasında Bir Avrupalı
Elinizde tuttuğunuz bu eser, Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne girmesini benimsemeyen Avrupalılara, özellikle Fransızca konuşan halklara, Türkiye’yi dışlamaktaki anlamsızlığı ve bilgisizliği ortaya koymak...

₺ 29,00
Yunus Emre Hayatı ve Sanatı
Yunus Emre, Anadolu’da yaşamış ilk yerli şairimizdir. O, Türk edebiyatında kendine has bir tarz ortaya koyarak kendisinden sonra gelen birçok tekke şairini etkilemiştir. Şiirlerini âşıkane bir eda ve ...

₺ 17,00
Bir Osmanlı Askerinin Hatıratı
Nefeslerimizi tuttuk beklemeye başladık. İçimizden “İnşallah askerler duymaz” diye dua ediyorduk. Ama öyle olmadı; çok geçmeden nöbetçi askerin sesini duyduk:\r\n“Kimdir o!..”\r\nOsman Ağa, 1670’lerin...

₺ 17,00
Münif Paşa
Münif Paşa, XIX. yüzyılın ikinci yarısına damgasını vurmuş sayılı aydınlardan biridir. Batı’ya açılan iletişim kanallarının hemen hepsinde varlık göstermiş, yalnızca kendi döneminin değil sonrasının d...

₺ 46,00
Dersaadet'te Bir Türk Dostu
Francis Hopkinson Smith… Beyaz güneş şemsiyesinin dostluğuna sığınarak yollara düşen ıslah olmaz bir gezgin ve önce hayal ederek sevdiği, sonra tanıyarak âşık olduğu İstanbul’un sevdalılarından biri, ...

₺ 17,00
Bir Abdülhak Şinasi Hisar Vardı
Hisar’ın, hayranlıkla okuduğu eserlerinin ruhuna nüfuz eden ve Abdülhak Şinasi Hisar’la 1958’de tanışınca, aralarında oluşan derin dostluk, kesintisiz “Boğaziçi Mehtapları” yaratıcısının aramızdan ayr...

₺ 40,00
125. Doğum Yılında Değişik Yanlarıyla Yahya Kemal
Sermet Sami Uysal, dört yıl boyunca (1955/1958), Yahya Kemal Beyatlı'yla Park Otel'de yaptığı tadına doyum olmayan \"sohbetler'den başka; \"Kendi Gök Kubbemiz\" şâiriyle ilgili, şimdiye kadar yayımlan...

₺ 39,00
Türkiye'nin İlk Komünistlerinden Zileli Halil Yalçınkaya
Mihri Belli ve Rasih Nuri İleri’nin önsözleriyle 1895 yılında, Tokat, Zile’ye bağlı Küçüközlü (Küçükisa) Köyünde doğan bir bebek. 21 yaşında Sarıkamış Harekâtı’nda bulunmuş bir Anadolu genci. 22 yaşın...

₺ 18,00
Şiire Adanmış Bir Yaşam: Yahya Kemal Beyatlı
YAHYA KEMAL BEYATLI XX. yy. başında, Türk şiirinin özlediği “dil”i bularak ona lâyık olduğu “ses”i kazandıran ve böylece çağdaş Türk şiirini başlatan ve yarım yüzyıl boyunca da çıktığı şiir tahtında s...

₺ 43,00
Halk Milliyetçiliğinin Öncüsü - Herder
Herder kendini millî davaya adayan ilk Alman filoloğudur. Almancılık fikrinden aldığı güçle de bugünkü Germanistik (Alman filolojisi) bilim dalının öncüsü olmuştur. Herder ismi modern milliyetçiliğin ...

₺ 32,00
Efsanenin Doğuşu Bob Marley
Bob Marley bir reggae yıldızıydı; Üçüncü Dünya’nın müziğini tüm dünyaya yayan bir misyoner. Christopher Farley Efsanenin Doğuşu’nda efsanenin ötesine geçerek Marley’in insani yönüne ışık tutuyor: Marl...

₺ 25,00
Safranbolulu İzzet Mehmed Paşa ve Dönemi
Bu kitapta, 1743 yılında Anadolu’nun şirin bir kasabası olan Safranbolu’da başlayıp 1812’de Manisa’da sona eren Safranbolulu İzzet Mehmed Paşa’nın altmış dokuz yıllık çalkantılarla dolu hayat hikâyesi...

₺ 35,00