Sonucu Daralt
Yayıncı Kategori
Etiketler
Fiyat Aralığı
Eser Sahibi
Sıralama : Göster :
Toplam 1000 kayıt bulunmuştur Gösterilen 1-20 / Aktif Sayfa : 1
 %  20
Azerbaycan'da Milliyetçilik Ve Politika
Milliyetçiliğin farklı tarihsel bağlamlarda farklı biçimler almasının yanı sıra tek bir toplumsal sınıfın ideolojisine indirgenemeyecek derecede derine nüfuz ettiğini kabul etmeliyiz. Milliyetçilik, ulusal burjuvazinin çıkarlarının temsilcisi olarak yükselebilir, fakat bu sınıfın içinde oluştuğu kendine özgü koşullar diğer sınıfları da milliyetçi politikaları desteklemeye sevk edebilir. Yirminci yüzyılın başında Azerbaycan’da yaşanan süreç bu bağlamda oldukça ilginç bir örnek oluşturuyor. Bu dönemde
36 TL. 45 TL.
 %  20
Düzyazı Kuramı
Sanatın işlevi nedir? Bir ürün hangi özellikleri taşıdığı için “eser” olarak değerlendirilir? Edebî türler neden sürekli evrim geçirir? Neden edebî anlayışlarda, ekollerde sürekli bir yenilenme olmaktadır? Don Kişot için neden “ilk roman” denir? Okuru merak içinde bırakmak, heyecanlandırmak için roman yazarları hangi stratejileri kullanırlar? Düzyazı Kuramı, düzyazı türünün masaldan romana evrilen macerasını Tolstoy, Dostoyevski, Çehov, Charles Dickens, Conan Doyle, Laurence Stern gibi dünyaca tanınmış yaza
56 TL. 70 TL.
 %  20
Felsefenin İlkeleri Felsefeye Giriş-I
Prof. Dr. Nihat Keklik, İ.Ü. Edebiyat Fak. Felsefe Böl. Türk-İslam Düşüncesi ABD'nın kurucusu (19.12.1971) ve öğretim üyesi olarak görev yapmıştır. Bu Anabilim Dalı, ülkemizde söz konusu alanda, ilk kez, felsefe bölümü içinde bir ihtisas alanı olarak ortaya çıkmıştır. Akademik yaşamın temel özelliklerinden birisi, özellikle sosyal bilimlerde, geçmişin -uzmanca bilgilerle- ortaya konulmasıdır; bu bilgiler gelecek kuşaklara yol gösterici birer deneyim görevine de sahiptirler. Bu ilişki, her toplumun tarihini
48 TL. 60 TL.
 %  20
Divan Dünyası
Divan edebiyatına yönelmemde, Mehmed Çavuşoğlu (1935-1987)'nun sonraları Divanlar Arasında adıyla kitaplaşan yazılarının büyük etkisi olmuştur. Divan şiirini fildişi kulesinden çıkararak, onun gizemli dünyasına küçük kapılar açan bu yazılar dergilerde yayınlandıkça zevkle okurdum. Divan Dünyasından başlığı altında yayınladığım yazılar bir bakıma bunların devamı niteliğindedir. Merhum hocam Âmil Çelebioğlu (1934-1990) da, daha önce kimsenin bilmediği veya dikkatini çekmediği özgün konuları araştırarak kongre
38.4 TL. 48 TL.
 %  20
Anlatma Esasına Bağlı Edebi Metinlerin Tahlili Teori ve Uygulama
Elinizdeki eser, ilk baskısı 1984'te Roman Sanatı ve Roman İncelemesine Giriş adıyla yapılan kitabın yeniden düzenlenmiş ve geliştirilmiş hâlidir. Bu kitapta öncelikle "anlatma esasına bağlı edebî metinler"in nasıl çözümlenmesi gerektiği ortaya konulmakta, sonra da önerilen tahlil yöntemi farklı metinler üzerinde uygulanmaktadır. Yazarın farklı zamanlarda kaleme aldığı yazılar değiştirilmeden bu kitaba ilave edilmiştir. Yazıların kaleme alındığı tarihler doğal olarak yazarın o günkü düşüncelerini ifade eder
48 TL. 60 TL.
 %  20
Edebiyatta Üslup Ve Problemleri
XX. yüzyılda edebiyat tarihi öğretimi yanında, metin incelemesinin yeniden değer kazandığı bilinmektedir. Metnin yapı bakımından tahlili üslûp incelemesiyle bir bütün teşkil etmektedir. Bu iki çalışma tarzını birbirinden kesin çizgilerle ayırmak, teoride mümkün olsa da uygulamada bazı yanlış anlaşılmalara sebep olmaktadır. Biz bu kitapla, edebî tenkit ile dilbilim arasında bir yer işgal eden metnin değerlendirilmesi için gerekli bir çalışma sahasının varlığını ve bu sahada faaliyet göstereceklerin çalışma t
32 TL. 40 TL.
 %  20
Edebiyatımızda Bireyselleşme Serüveni
Edebiyat toplumu sahiden yansıtır mı? Bir toplumun edebiyatına bakıp, o toplumu ve o toplumda yaşayan bireyleri anlayabilir miyiz? Edebiyat ne dereceye kadar toplumun ve bireylerin aynasıdır? Edebiyat metinlerini çözümlemek, metinleri mi daha iyi anlamamızı sağlar, yoksa bu metinlerin içinden çıktığı toplumu mu daha iyi anlamaya yarar? Edebiyatla toplumbilim nerede, nasıl kesişir? Bir toplumu oluşturan bireylerin psikolojileri, dünyaya bakışları zaman içinde nasıl değişir? Kadınlarla erkeklerin değişim süre
44 TL. 55 TL.
 %  20
Edebiyat Ve Kurumlar
Edebiyat üzerine çağlar boyunca neler düşünülmüş, edebiyattan neler beklenmiş? Bu kitap işte bu sorulara cevap arıyor. Sümerlerden başlayarak, Eski Yunan, Ortaçağlar, İslam düşünürleri, Aydınlanma, Romantik Akımlar, On dokuzuncu yüzyılın tarihsel bakış açıları, Tanzimat Dönemi, Yirminci yüzyılın yazar, metin, toplum ve okur odaklı yaklaşımları, Yapısalcılık, Göstergebilim ve Postmodemizm gibi dönemeçlerde yoğunlaşıyor. Gilgameş 'ten, Aristoteles 'ten, Dante' den, İbni Sina ve İbni Kuteybe'den, Vico'dan geçe
52 TL. 65 TL.
 %  20
El-Kamil'de Selçuklular
Türk, İslâm ve dünya tarihinde önemli rol oynayan Selçuklular hakkında zengin ve güvenilir malumat içeren kaynaklar arasında İbnü’l-Esîr’in el-Kâmil fi’t-Târîh adlı eserinin hiç şüphesiz müstesna bir yeri vardır. Nitekim ünlü müsteşrik Barthold, el-Kâmil’in neşrinden sonra Müslüman Doğu’nun tarihiyle alakalı incelemelerde bulunanların güvenilir kaynağa kavuştuğunu, İbnü’l-Esîr’in o zamanlar pek az görülen bir hassasiyetle malzeme topladığını ve eserinin basit bir vekayinameden ibaret olmadığını kayd
180 TL. 225 TL.
 %  20
Osmanlı Tarihi (1299-1566) Mir’âtü’l-Kâinât ;-Sadeleştirilmiş Metin-
Osmanlı devrinde kaleme alınmış tarih eserleri günümüzde de ilgi çekmektedir; fakat dilde yaşanan değişim ve dönüşüm, söz konusu metinlerin bugünün okurları tarafından anlaşılmasını neredeyse imkânsız hâle getirmektedir. Buradan hareketle daha önce akademik kıstaslara uygun olarak orijinal diliyle yayımlanan Nişancızâde Mehmed Efendi’nin (ö. 1621) Mir’âtü’l-Kâinât adlı eserindeki Osmanlı tarihi kısmı elinizdeki kitapta sadeleştirilmiş olarak sunulmuştur. Mir’âtü’l-Kâinât yazıldığı andan itibaren Osmanlı ayd
62.4 TL. 78 TL.
 %  20
Farsça Divan’dan Seçmeler
Yirminci yüzyılda İran’da yetişen iki dilli şairlerin başta gelenlerinden biri de Muhammed (Mehemmed) Hüseyin Şehriyar’dır. Hafız ve Sadî başta olmak üzere klasik İran şiirinin ustalarının izinden giden Şehriyar genelde klasik tarzın kurallarına bağlı kalmış, klasik mazmunları kullanmıştır. Yârin şehrinde bundan başka şehriyar yok Yârin şehri gibi şah yetiştiren bir şehir yok Ben cennet kuşuyum ama bu kafeste Şimdi aşkın esiriyim; kaçacak yer yok Hazan yaprağı yüzüm gibi sararmasın Gülüm! Yüzünün
38.4 TL. 48 TL.
 %  20
XI.-XIII. Yüzyıllarda Türk-Gürcü İlişkileri
Bir yanda kalabalık soydaşlarına yurt arayan Selçuklular, Gürcistan’a göç ederek varlığını burada devam ettirmeye çalışan Hıristiyan Kıpçaklar, ülkesinin sınırlarını Kafkaslara yayma ulaştırma amacındaki Türkiye Selçukluları, yıkılan devletini Kafkasların güneyinde yeniden inşa etmeye çalışan Harzemşahlar, yurtlarına yönelen Gürcü akınlarını durdurmaya çalışan Doğu Anadolu Türk beylikleri... Diğer yanda bağımsızlıklarını korumaya çalışan Gürcüler, tarihte ilk kez Gürcistan’da siyasi birliği sağlayan ve yurd
36 TL. 45 TL.
 %  20
Gürcü Basınında Türkiye (1866-1939)
Bölüm 1 COVİD-19’UN SPOR ORGANİZASYONLARI YÖNETİMİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ Bölüm 2 SPOR ORGANİZASYONUNDA YÖNETSEL STRATEJİLER: KAVRAMSAL BİR BAKIŞ Bölüm 3 BEDEN EĞİTİMİNDE ONLİNE EĞİTİME YÖNELİK GÜÇLÜKLER Bölüm 4 EGZERSİZ SÜRECİNDE OLUŞAN FİZYOLOJİK YANITLARBu eserde 1866-1939 yıllarında Gürcü basınında çıkan Türk-Gürcü ilişkileri ve Türkiye ağırlıklı haberlere yer verilmiştir. Kitapta bulunan konular arasında 1828-1829 Osmanlı-Rus Savaşı'nda ve Birinci Dünya Savaşı'nda Kafkas Cephesi'nde yer alan gelişmele
41.6 TL. 52 TL.
 %  20
Avrupa Milletlerinin Mukayeseli Tarihi
Charles Seignobos (1854-1942) Fransız tarih okulunun önde gelen simalarından biri. Seignobos, Güney Fransa’nın Ardèche bölgesinde bulunan Lamastre kasabasında Cumhuriyetçi Protestan bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. École Normale Supérieure’ün parlak bir öğrencisi olan yazar eğitimine Almanya’da Göttingen, Berlin, Münih ve Leipzig’de devam etti. 1881’de savunduğu teziyle Dijon Üniversitesi’nde öğretim üyeliğine kabul edilen ve bir dönem Lamastre belediye başkanlığı da yapan Seignobos daha sonra uzun
88 TL. 110 TL.
 %  20
Moğol Kanunları
Orta Asyalı göçebe bir milletin hukuku olmak bakımından Moğol hukukunun eski Türk hukuku ile müşterek birçok noktası olduğu muhakkaktır. Ayrıca Cengiz’in kurmuş olduğu büyük imparatorluğun sınırları içinde birçok Türk boyu ve devleti de kalmış olduğundan bu hukuk bundan sonraki Türk hukukuna doğrudan doğruya tesir de etmiştir. Bundan ötürü bu hukukun temelini teşkil eden kanunlardan şimdiye kadar ele geçenleri, Dr. Curt Alinge’nin, içinde sistematik bir şekilde toplamış ve incelemiş olduğu ve Leipzig’de 193
52 TL. 65 TL.
 %  20
Zavallı Büyükbaba
Şırnak Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Uluslararası Ticaret ve Finans Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi kapsamında “Örgüt Kültürü ve Örgütsel Vatandaşlık Davranışı: Ulusal ve Uluslararası İşletmeler Üzerinde Bir Analiz” konulu bu çalışma ile ulusal ve uluslararası pazarlarda faaliyet gösteren firmaların çalışanlarının algıladıkları örgüt kültürünün örgütsel vatandaşlık davranışına olan eskisinin analiz edilmesi amaçlanmıştır. Bu tez çalışmamı oluştururken her türlü desteğini esirgemeyen danışman ho
19.2 TL. 24 TL.
 %  20
Güzel bir Gün
"Cebindeki para bitmek üzereydi. Üstelik hasta, yorgun ve kimsesizdi. Çarşıdaki bir dükkânın yanına çöktü ve ağlamaya başladı. Bu yabancı şehirde, bu soğuk taşların üzerinde öleceğini düşündü. Sarsıla sarsıla ağlarken omuzuna bir el dokundu." Kemalettin Tuğcu Güzel Bir Gün kitabında; zor durumdaki üç farklı çocuğun ümitsizlikle ve hayatın zorluklarıyla boğuşmasını anlatırken sabretmenin, iyiliğin, yardımlaşmanın da önemini vurguluyor. Her kitabın arkasındaki sözlük ile yazarın kurduğu dünyayı bozmadan okurl
22.4 TL. 28 TL.
 %  20
Benim Evim İstanbul
İstanbul dünyanın gözbebeği. Sizce de öyle değil mi? Peki, bu muhteşem şehrin gizemlerini keşfetmek, güzelliklerini yaşamak istemez misiniz? Cevabınız “evet” mi? O hâlde bize katılın ve birbirinden değerli yazarların öyküleri arasında İstanbul’u turlayalım. Bazen bir kedi olup Heybeliada’nın huzur dolu sahilinde gezecek bazen bir kargayla Kız Kulesi’nin hikâyesinin derinliklerine dalacağız. Galata’dan Bostancı’ya, Kuzguncuk’tan Yeldeğirmeni’ne, Maltepe’den Moda’ya uzanan; ağaçlarla, kuşlarla, güzel yürekli
20 TL. 25 TL.
Sıralama : Göster :
Toplam 1000 kayıt bulunmuştur Gösterilen 1-20 / Aktif Sayfa : 1