Sonucu Daralt
Yayıncı Kategori
Etiketler
Fiyat Aralığı
Eser Sahibi
(x)Mehmet Ali Kaya
Sıralama : Göster :
Toplam 6 kayıt bulunmuştur Gösterilen 1-20 / Aktif Sayfa : 1
 %  20
Türkiye'nin Eskiçağ Tarihi 3 - Hellenistik Dönem
Büyük İskender'in imparatorluğu döneminden (İÖ 334-323) başlayıp İÖ 30 yılına kadar devam eden, takriben 300 yıllık zaman dilimi tarihte Hellenistik Dönem olarak bilinir. Sentez bir kültürün yaratıldığı bu dönemin aktörleri, Ptolemaioslar (Mısır), Seleukoslar (Suriye), Kappadokya, Pontos, Bithynia, Pergamon krallıkları ile İÖ 278/277 yılında göçle gelip Orta Anadolu'ya yerleşen Galatlar, diğer yerli kabileler ve kent devletleridir. Hellenistik Dönem'de yaşanan anlaşmazlıkların, savaşların, barış ve ittifak
39.2 TL. 49 TL.
 %  20
Türkiye'nin Eskiçağ Tarihi 2 - Demir Devri ve Pers Hakimiyeti Dönemi
Bu kitap, Eskiçağ Tarihçisi Prof. Dr. Mehmet Ali Kaya tarafından akıcı bir dille yazılmış Türkiye'nin Eskiçağ Tarihi başlıklı kitabın devamı niteliğindeki ikinci cildidir. Bu ciltte Türkiye'nin Hellenistik Çağ Öncesi, yani Demir Devri (İÖ 1. binyıl) Anadolu uygarlıkları olan Geç Hititler, Urartular, Frigler, Lidyalılar, Kimmerler, İskitler, Karialılar, Likyalılar, Aioller, İyonlar ve Persler (Akhaimenidler) ele alınmakta; bu halkların ve devletlerin tarihi, yalnızca siyasi ve askeri bakımdan değil, sosyopo
30.4 TL. 38 TL.
 %  20
İlkçağ Tarihi ve Uygarlığı
Tarih öncesi dönemlerden itibaren insan yaşamını kolaylaştıracak icatlarla ilgili başarılar, yeryüzünde yaşayan tüm toplulukların eşzamanlı başarısı değildi. Sümerler Mezopotamya'da yazıyı keşfettiklerinde, dünyanın diğer bölgelerinde yaşayan pek çok topluluk bu önemli keşiften habersizdi. Sümerlerin ardından yazıyı kullanmaya başlayan ilk uygarlık Mısır oldu. Mısır'ı Hindistan ve Çin takip etti. Bu erken uygarlıkların hiçbiri yazıyı bir diğerinden öğrenmedi. Ortak olan en belirgin özellikleri nehirleriydi
48 TL. 60 TL.
 %  20
Türkiye'nin Eskiçağ Tarihi 1 - Tarih Öncesi Çağlardan Demir Devri'ne Kadar
Türkiye'nin Eskiçağ tarihi denildiğinde akla ilk gelen Küçük Asya ve Anadolu isimlerinin tarihi, Türkiye'nin tarihi kadar eski değildir. Türkiye'nin Eskiçağ tarihini siyasal, sosyal ya da kültürel anlamda oluşturanlar, bugünkü Türkiye topraklarından hiçbir zaman Küçük Asya ya da Anadolu diye söz etmemiştir. Merkezi Orta Anadolu olmak üzere Türkiye'nin bilinen ilk ismi Hatti Ülkesidir ve bu bölgeye Türkiye tarihinde bilinen ilk imparatorluğun kurucuları olan Hititler hükmetmiştir. Eskiçağ tarihi profesörü M
33.6 TL. 42 TL.
 %  20
Anadolu'daki Galatlar ve Galatya Tarihi
Eskiçağ'ın Yunanlı ve Romalı yazarlarının eserlerinde barbar, göçebe ve savaşçı bir kavim olarak anlatılan Galatlar, Kuzey Avrupa kökenli Keltlerin (ya da Galler) bugünkü Türkiye topraklarına yerleşen grubunun adıdır. Onlar, İÖ 277 yılında kadın, çocuk, yaşlı ve hastalarıyla birlikte boğazlar yoluyla Anadolu'ya geçtiler. Anadolu'nun Ege Denizi kıyısı olan bölgelerinde yaklaşık on yıl yertsiz yurtsuz dolandılar. Bu arada eski Yunan kentlerine saldırıp, onları yağmaladılar, savaş vergisi ödemeye zorladılar. İ
38.4 TL. 48 TL.
 %  20
Ege ve Eski Yunan Tarihi 1 - Tarih Öncesi Çağlardan Klasik Çağa Kadar
Ege ve Eski Yunan Tarihi, Ege dünyasında doğmuş, gelişmiş ve nihayetlenmiş bir Eskiçağ uygarlığının tarihidir. Bu uygarlığın merkezini Ege Denizi adaları ve Ege Denizi'ni doğudan ve batıdan çevreleyen ülkeler, yani bugünkü Türkiye'nin Ege Denizi'ne kıyısı olan bölgeleriyle Yunanistan oluşturur. Fakat etki ve yayılım alanı bakımından anlaşılması gereken, hemen hemen tüm Akdeniz dünyasıdır. İki cilt olarak planlanan Ege ve Eski Yunan Tarihi'nin bu ilk cildinde Ege ve Yunan dünyasının tarih öncesi devirlerind
36 TL. 45 TL.
Sıralama : Göster :
Toplam 6 kayıt bulunmuştur Gösterilen 1-20 / Aktif Sayfa : 1