Sosyal Hareketlerin Sosyolojisi

 42,00


Etiketler : , Kategori : Sayfa : 448Ebat : 16,5x24Cilt : Amerikan cilt, karton kapakYayın Tarihi : Eylül 2013ISBN : 9786055261832

Hızlı değişen çoğulcu toplumlar günümüzde çok köklü problemlerle karşı karşıya bulunmaktadırlar. Bunların en önemlilerinden biri de sosyal hareket­lerdir. Sosyal hareketler, toplumda yeni bir hayat tarzını, yeni bir modeli oluş­turmak için eylemde bulunulan kolektif bir davranış biçimidir. Bu bakımdan, sosyal hareketler bir yanda hayatın akışıyla yetinmeyen toplumsal rahatsızlıkla­rı dile getirirken, öte yandan bunların çözümlenmesi için yeni çareler önerir…
Günümüz çoğulcu toplumlarını dinamik bir tarzda etkileyen eylemlerin amaçlarını, beklentilerini ve oluşum biçimlerini yakından izlemek; bunlara çözüm yolları bulmak, iyileştirmek ve yeniden hâkim toplumla bütün­leştirmek ancak sosyolojinin bu yeni alanı içinde yorumlandığı takdirde yararlı sonuçlar doğurabilir… Sosyal hareketlere bakış açımızın değişmesi, yeni nite­liklerin kazanılması bu tür çalışmaların başlatılmasıyla gerçekleşebilir. Çünkü, başlangıçta bir sosyal hareket şekilsiz, kötü örgütlenmiş, hiçbir anlamı olmayan bir kimliği taşırken, geliştikçe sosyal bir nitelik kazanır.
Toplumda fikir özgürlüğü arttıkça sosyal hareketler de çoğalır ve zenginleşir. Günümüzde çoğulcu toplum yapıları, yoğun iletişim ağı içinde çok farklı ve çok değişik sosyal hareket biçimlerine sahne olmaktadır. Bu gelişimden toplumumuzu uzak tutmak mümkün değildir. Son yıllarda değişik fikir akımlarının, ideolojik kamplaşmaların “sosyal şiddet” normları içinde gündeme geldiği ülke­mizde; sosyal hareketlerin boyutlarını, beklentilerini, amaç ve yönelim biçimle­rini sistematik bir tarzda ele almak gerekir. Böyle bir yaklaşımın, aynı zamanda Türk sosyolojisine yeni deneyimler kazandırabileceği de gözden ırak tutulma­malıdır.
“Sosyal hareketlerin sosyolojisi” alanında yapılmış bu çalışmanın bu alanda yapılacak daha sistemli araş­tırmalara ışık tutmasını ümit ediyoruz.

Isbn

9786055261832

Yazar

Sayfa sayısı

448

Yayın Tarihi

Boyutlar

16,5×24

Cilt

Amerikan cilt, karton kapak